KLİNİK ENTERAL PARENTERAL NÜTRİSYON DERNEĞİ
Haber Tarihi : 22/08/2016

“Nütrisyon Destek Ekipleri” birden fazla uzmanlık alanından kişilerin birlikte görev aldığı ve farklı uzmanlık alanlarının birlikte çalışmasına önemli bir model teşkil eden ekiplerdir. Ekipte mutlaka doktor, diyetisyen, nütrisyon hemşiresi ve eczacı bulunmalıdır. Ekip bu uzmanlık alanlarına ek olarak radyoloji uzmanları, endoskopistler, konuşma ve yutma terapistleri, enfeksiyon kontrol komitesinin üyeleri ile de koordineli çalışır. Ekibin servislerde yatan tüm hastalara nütrisyonel destek sağlaması pratikte olası değildir ancak hastanelerde bu hizmetin organizasyonunda ve sağlanmasında temel rol üstlenebilirler. Özellikle hastanın durumu karmaşık nütrisyon desteği sağlanmasını gerektiriyorsa konsültasyon istenmektedir. Nütrisyon desteğinin güvenle sağlanması temel görev olmakla birlikte eğitim faaliyetleri de önemli görevleri arasındadır.

Aşağıdaki dosyalarda KEPAN Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Nütrisyon Destek Ekibinde görev alacak olan doktor, diyetisyen, nütrisyon hemşiresi ve eczacıların yetki ve sorumlulukları yer almaktadır.

Nütrisyon Destek Ekibi Eczacı Görev,Yetki ve Sorumlulukları
Nütrisyon Destek Ekibi Doktor Görev,Yetki ve Sorumlulukları
Nütrisyon Destek Ekibi Diyetisyen Görev,Yetki ve Sorumlulukları
Nütrisyon Destek Ekibi Hemşire Görev,Yetki ve Sorumlulukları

Haber Arşivi