KLİNİK ENTERAL PARENTERAL NÜTRİSYON DERNEĞİ

KEPAN TÜRKİYE BESLENME REHBELERİ

(ORAL BESLENME, ENTERAL BESLENME, PARENTERAL BESLENME)

Bu rehberlerde beslenme tedavisi gereken hastalarda tedavi yaklaşımları ve ilkeleri konusunda güncel bilimsel kanıtlar ve deneyimler ışığında KEPAN önerileri ortaya konulmuş ve farklı uzmanlık alanlarından, klinik nütrisyon konusunda deneyimli bir uzmanlar grubu davet edilerek hazırlanmıştır.

Hedef kitle olarak klinik nütrisyonla ilgili doktor, diyetisyen, hemşire ve eczacılar belirlenmiştir. Her başlıkla ilgili Embase, PudMed ve Cochrane veri sistemlerinde yer alan yayınlar değerlendirilmeye alınmıştır. 

Pratik, net ve kısa önerilere odaklı rehberlerin, beslenme destek tedavisi başarısını artırması beklenir. Bu bilgiler ışığında KEPAN Derneği tarafından klinik nütrisyon rehberleri hazırlanması planlanmıştır. “Oral Tamamlayıcı Nütrisyon Ürünleri (Oral Nutritional Supplements, ONS)” kullanımı, “Enteral Beslenme” ve “Parenteral Beslenme” başlığı ile toplam 3 rehber hazırlanması kararlaştırılmıştır. Üç rehberin yöneticisi olarak Prof Dr Osman Abbasoğlu ile birlikte, Oral Tamamlayıcı Nütrisyon Ürünleri yöneticisi Prof Dr Gülistan Bahat Öztürk, Enteral rehber yöneticisi Prof Dr Mutlu Doğanay ve Parentaral rehber yöneticisi olarak Prof Dr Ferda Kahveci bu süreçte görev almışlardır. Ayrıca 29 kişiden oluşan “Genişletilmiş Rehber Grubu” her üç rehberin oluşmasına destek vermişlerdir.

Rehberlerde ortaya konulan öneriler mevcut bilimsel çalışmalara dayandığından, her zaman mutlak doğru hükümler olarak düşünülmemelidir. Bilimsel gelişmeye paralel olarak bu rehber içeriği de zaman içinde değişebilecektir. Bilimsel birikiminiz, rehber yayınlandıktan sonra yapılan çalışmalar ve kendi deneyiminizle birlikte bu rehberi uygulamanızın uygun olacağı kanaatindeyiz.

Saygılarımızla

KEPAN Derneği Yönetim Kurulu