KLİNİK ENTERAL PARENTERAL NÜTRİSYON DERNEĞİ
Haber Tarihi : 28/12/2015
03 - 05 Mart 2016 tarihleri arasında Ankara Rixos Hotel’de “4. Fetal Hayattan Çocukluğa “ilk 1000 gün” Gebe ve Çocuk Beslenmesi Kongresi” düzenlenecektir.

Bir çocuğun gelecekteki sağlığı büyük oranda konsepsiyondan sonraki ilk 1000 gün içerisinde, yani gebelik + ilk iki yaşta belirlenmektedir. Bu dönemdeki doğru beslenmenin, özelliklede anne sütü almanın çok önemli olduğu, pek çok bilimsel çalışmayla desteklenmektedir. İlk 1000 gündeki yetersiz beslenme sadece kronik hastalıkların, psikiyatrik bozuklukların artmasına, fiziksel, beyinsel ve metabolik fonksiyonların bozulmasına değil, immün sistemin zayıflamasına dolayısıyla pneumoni, diyare vb. enfeksiyonların artmasına da yol açmaktadır.

Ülkemizde de tüm sosyoekonomik ve kültürel değişimlere rağmen, doğru ve yeterli beslenmeyle ilgili sorunlar olduğu bilinmektedir. Fazla sayıda doğum yapma, erken ve geç yaş gebelikleri, gebelikler arası sürenin kısalığı, beslenme ile ilgili bilgi eksiklikleri, gerekli besinlere ulaşma zorlukları, gebelikte anemi, diabet gibi sorunların yaygınlığı, anne sütünü verme ve yeterli süre devam ettirebilmedeki sıkıntılar çözmemiz gereken sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Derneğimizin temel amaçları arasında doğumundan itibaren çocuğun klinik beslenmesi de yer aldığından KEPAN Yönetim Kurulu tarafından kongrenin desteklenmesi uygun görülmüştür.

Kongre web sayfası: www.annecocukbeslenmesi.org
Kongre duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.

Haber Arşivi