KLİNİK ENTERAL PARENTERAL NÜTRİSYON DERNEĞİ
Haber Tarihi : 03/07/2019
Medical Nutrition Industry (MNI) tarafından ödüle layık görülen GROW2 projesi kapsamında malnütrisyonlu hastaların belirlenmesi ve bu hastalara uygun tedavi yaklaşımında bulunulmasını sağlamak, gerekirse bu hastaların ikinci ve üçüncü basamaktaki nütrisyon destek ekiplerine yönlendirilmesinin önünü açmak ve böylece risk altındaki hastalara erken dönemde uygulanacak nütrisyon desteği ile, morbidite ve mortalitede azalma sağlanması yanında, sağlık harcamalarında tasarruf edilebilmesini mümkün kılmak amacıyla KEPAN Derneği işbirliğindebirinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan hekim, hemşire, ebe ve diyetisyenlerle 17 Haziran ve 19 Haziran 2019 tarihlerinde Ankara'da 4'er grup halinde ve İzmir'de de 18 Haziran-19 Haziran 2019 tarihlerinde 4'er grup halinde toplam 8 tane "Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Malnütrisyon Farkındalığı Eğitimi" düzenlenmiştir. Ankara’da 499 katılımcı ve İzmir’de 219 katılımcıile gerçekleşen toplantıların sonunda toplam 718 katılımcı sertifika almıştır. Katılımcılara malnütrisyon ve önemi, malnütrisyon tarama ve değerlendirme yöntemleri, enteral ve parenteral nütrisyon, oral nütrisyon suplemanları, olgular eşliğinde pediatrik ve geriatrik hastada malnütrisyon başlıklarında sunumlar yapılmış ve interaktif olarak katılımcılarla tartışılmıştır. Ayrıca birinci basamakta malnütrisyonlu hastaya yaklaşım konusunda bilgiler aktarılmıştır. Ankara ve İzmir’de 5’er eğitimci tarafından gerçekleştirilen toplantılar katılımcılar tarafından oldukça yararlı bulunmuştur.

Tüm eğitmenlerimize ve katılımcılarımıza teşekkürlerimizi sunarız.

           
       

Haber Arşivi