KLİNİK ENTERAL PARENTERAL NÜTRİSYON DERNEĞİ
Haber Tarihi : 29/06/2015
KEPAN 10 Haziran 2015 tarihinde İstanbul The Marmara Otel’de Nestle Health Science sponsorluğunda ”Onkolojik Hastada Nütrisyonel Yönetim” ve “Yaşlı Hastada Nütrisyon Yönetimi” başlıklarında toplantı gerçekleştirdi. Eşzamanlı olarak iki ayrı salonda gerçekleştirilen ve onkoloji ve geriatri uzmanlarının katıldığı toplantıya ilgi büyüktü. Toplantılarda onkolojik hastaların cerrahi ve dahili tedavisi sırasında ve yaşlı hastalarda nütrisyonel yaklaşım aktarıldı ve toplantı interaktif tartışmalarla sona erdi.

Toplantı Programı-1
Toplantı Programı-2


Haber Arşivi