KLİNİK ENTERAL PARENTERAL NÜTRİSYON DERNEĞİ
Haber Tarihi : 11/07/2011

Sayın Üyemiz,

KEPAN Derneği Başkanlığına seçilmiş olmaktan onur duyuyor, bana gösterilen güven için Genel Kurula katılan üyelerimize ve Yönetim Kurulu’ndaki çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu vesile ile 2011 - 2013 dönemi dernek çalışmaları ile ilgili görüşlerimi sizinle paylaşmak istiyorum.

KEPAN Derneği bünyesinde şimdiye dek yapılan çalışmaları büyük saygıyla karşılıyorum. Ülkemizde klinik nütrisyon alanında yapılan pek çok şeyde ya doğrudan ya da dolaylı olarak KEPAN’ın katkısı vardır. 2011 - 2013 döneminde, Yönetim Kurulu’nda yer alan çok değerli çalışma arkadaşlarımla birlikte hem yapılan iyi şeyleri geliştirerek sürdürmeye çalışırken hem de bazı yeni hedeflere doğru açılımlar yapabileceğimize inanıyorum.

ESPEN’e entegre olarak yaptığımız ve çok takdir alan LLL kurslarına her yıl Nisan ve Kasım ayında olmak üzere devam edeceğiz. Bu yılın ikinci kursunu 26 Kasım 2011 Cumartesi günü İzmir’de yapacağız.

Üniversitelerden, SB eğitim hastanelerinden ve derneklerden talep geldikçe temel ve ileri eğitim kurslarına devam edeceğiz.
Bu dönemde Nöroloji, Onkoloji, Geriatri ve Aile Hekimliği alanlarında ilgiyi artıracak projeler yapacağız. Özellikle evde bakımla ilgili gelişmelere paralel olarak, bu alanda çalışacak sağlık profesyonellerine yönelik aktivitelerde bulunacağız.

Nütrisyon endüstrisi ile Avrupa’daki MNI örneğine uygun bir iletişim ağı oluşturarak, Derneğimizin ilke ve hedefleriyle örtüşen konularda birlikte çalışacağız.
ESPEN’in “Temel Nütrisyon kitabının” yenilenmiş ve güncelleştirilmiş 4. baskısı tamamlanmak üzere, bunun Türkçe’ye çevrilmesi ve basılması için ESPEN ile anlaşma yaptık. Bu süreci kısa sürede tamamlayarak bütün sağlık profesyonellerine ulaşması için çaba harcayacağız.

Türkiye’de malnütrisyonun ve nütrisyon desteğinin ülke ekonomisine katkısını değerlendirecek bir rapor hazırlamak amacı ile muhtemelen yaz sonunda bir çalıştay yapacağız. Bu çalıştaya, konuyu iyi bilen üyelerimizden, Sağlık Bakanlığı, SGK ve nütrisyon endüstrisinden de katkısı olabilecek kişilerin katılımını sağlayacağız.
Daha önce çalışmalar için kullandığımız online NRS veritabanını tüm sağlık profesyonellerinin günlük kullanımına açmak için hazırlıkları tamamladık. Her bir kullanıcının kendi hastalarını kaydederek, nütrisyon durumunu ve destek tedavisini takip edebileceği bu online veritabanı tüm masrafları derneğimiz tarafından ödenmek kaydıyla çok kısa bir süre sonra açılacak ve sizlere duyurulacak.

Bu yıl 10 Kasım 2011’e yapılacak “ESPEN NutritionDay” taramasına geniş katılım sağlamak için ciddi bir kampanya yürüteceğiz.
Sağlık Bakanlığı ile ilişkileri daha da artırarak ortak projeler oluşturmaya çalışacağız. Geri ödeme ve diğer konularda SGK ile temaslarda bulunacağız. Klinik nütrisyonun bilim dalı olması için YÖK ile yaptığımız görüşmeleri yoğunlaştıracağız. 

Derneğimizin web sayfasını tamamen yenilenmiş bir yüz ve kullanım alanı olarak düzenleyeceğiz. Üyelik başvurularını tamamen online kabul edeceğiz. Üyelerimize özel kullanım alanları oluştururken, dernek üyesi olmayanların da site üyesi olarak izleyebilecekleri platformlar hazırlayacağız. Yönetim kurulunda konuşulan ve karara bağlanan konuları üyelerimiz ile paylaşmaya devam ederek şeffaf yönetim ilkemizi sürdüreceğiz. Nütrisyon alanındaki güncel konuları elektronik postalar ile ulaştıracağız. Bunun aksaksız yürüyebilmesi için değiştikçe mail adreslerinizi güncellemenizi rica edeceğiz.

Bütün bu projeleri siz onaylar ve katılırsanız yapabiliriz. Benim ve yönetim kurulumuzunun görevi buna olanak sağlamak olacaktır.
 
En içten sevgi ve saygılarımla.

Dr. Haldun Gündoğdu
KEPAN Derneği Başkanı

Haber Arşivi