KLİNİK ENTERAL PARENTERAL NÜTRİSYON DERNEĞİ

Değerli Üyelerimiz,

17 Mart 2023 tarihinde yapılan KEPAN Derneğinin Olağan Genel Kurul Toplantısında, seçim sürecinin tamamlanamamış olması sebebiyle, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu seçimleri 07 Mayıs 2023 tarihinde saat 13.00’de Elite World Grand İstanbul Otel, Küçükyalı Otel adresinde gerçekleştirilmiştir.

Kongrede yeni dönem Yönetim Kurulu'na; Mutlu Doğanay, Seher Demirer, Meltem Gülhan Halil, Çetin Kaymak, Volkan Hancı, Sinan Sarı ve Birgül Dağ asil üye, Denetleme Kurulu'na ise Ferda Kahveci, Pırıl Tuncay ve  Pınar Arı Sonyürek asil üye olarak seçilmiştir.

KEPAN Derneği’nin 12.05.2023 tarihli Genel Kurulu’nda seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri'nin kendi aralarında yaptıkları oylama sonucunda görev dağılımı aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

Mutlu Doğanay                      Başkan

Çetin Kaymak                        2.Başkan

Meltem Gülhan Halil             Genel Sekreter

Sinan Sarı                               Sayman

*Birgül Dağ                            Üye

*Seher Demirer                     Üye

*Volkan Hancı                        Üye

*Sıralama soy isim sırasına göre yapılmıştır.

 

Önceki dönem Yönetim Kurulu'na özverili ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

KEPAN Derneği Yönetim Kurulu

Haber Arşivi